185 Aan het Verslag der Vereeniging ^DeSophia-stichting” Op 1 Januari 1914 waren aanwezig Gedurende 1914 werden opgenomen 40 31 71 37 34 In de Diaconesseninrichting „Bronovo” werden op 1 Januari 1914 verpleegd 23 mannelijke en 81 vrouwe lijke patiënten, totaal 104 personen. In den loop van 1914 werden opgenomen 958 patiënten, n.l. 304 mannen en 654 vrouwen. Ontslagen werden 293 mannelijke en 596 vrouwelijke patiënten, terwijl 13 mannen en 49 vrouwen zijn overleden. Op 31 December waren der halve nog in verpleging 21 mannelijke en 90 vrouwe lijke patiënten, te zamen 111 personen. Kosteloos werden verpleegd 14 patiënten met 1030 verpleegdagen, terwijl voor de helft der kosten werden verpleegd 64 patiënten met 1633 verpleegdagen. In de klinieken en gedurende de spreekuren der verschillende doctoren, werden 8676 personen behandeld. Uit de exploitatierekening over 1914 blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen f 128.960,58 */a en de uit gaven f 132.332,46 */a, zoodat deze is gesloten met een nadeelig saldo van f3371,88. M. Rutgers, voor heelkundeDr. H. F. P. Maasland, voor gynaecologieDr. H. J. Kuynders, voor oogziektenDr. P. J. Th. Dietz, voor onderzoek en behandeling met Röntgenstralen; Dr. C. J. E. Ruijsch, voor keel-, neus- en oorziekten; Dr. F. J. Roes, voor bacteriologie, sero- logie en path, anatomie, is tijdelijk opgetreden als hulp- geneesheer ter assistentie van Dr. Mastboom. Inwonende hulp-geneesheerenDr. A. C. M. Beukers en Dr. A. Ides. In het college verandering. te Scheveningen over het jaar 1914 is het volgende ontleend van Regenten kwam in 1914 geen 34 40 74 39 31 70 Gedurende 1914 werden dus verpleegd 73 71 144 Ontslagen werden44 37 81 Bleven in behandeling op 31 Dec. 1914 29. 34 63 Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 24437. Het Jongens Meisjes Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 181