189 i als bij de patiënten aan huis bedroeg 10075. Het aan tal behandelden door de zusters in het lokaal bedroeg 18692 en het aantal verstrekte baden 1192. 10505 portiën eten werden verstrekt aan zwakken en herstellenden, bovendien werden uitgedeeld 3604 liter melk en 1760 eieren. Verder werden nog uitgedeeld 141 kleding stukken, terwijl het aantal verplegingsartikelen, in bruik leen afgestaan, 2490 bedroeg; 1309 boeken werden uit geleend. Blijkens het acht en twintigste jaarverslag der Ver- eeniging Diaconessenarbeid in Wijk VIII der Neder- duitsch-Hervormde Gemeente (November 19131914), werd in haar Wijkgebouw Tollensstraat 99/103, als naar gewoonte door dr. A. A. Korteweg tweemaal ’s weeks een spreekuur gehouden. Deze spreekuren werden door 394 patiënten bezocht, terwijl 4250 consulten zijn ge geven. Buiten de spreekuren werd in het Wijkgebouw 7595 maal en aan huiszittenden 9226 maal bijstand verleend bij 2044 bezoeken, terwijl 2089 baden werden verstrekt. Op de spreekuren van Dr. Fleischer voor armlastige patiënten der Gemeente werden 9068 consulten gegeven. Gedurende de wintermaanden werden in de lighal van het Wijkgebouw’ 15 kinderen verzorgd, terwijl ge durende de zomermaanden in het strandhuis een 45-tal kinderen verblijf hebben gehouden. Het bestuur der Vereeniging Diaconessenarbeid in Wijk III (Zuid-Binnensingel no. 10) deelde ons mede, dat de wijkzusters in 818 gezinnen 1970 bezoeken brachten en 4853 maal hulp verleenden. Op de spreekuren der geneesheeren werden 3574 consulten gegeven en door de zusters 2569 maal hulp verleend. Voorts werden 861 baden verstrekt en 8415,/2 liters melk, 2525 eieren en 1006 porties eten en kruidenierswaren uitgedeeld. 20 zwakke kinderen werden gedurende 10 w’eken in de gelegenheid gesteld te Scheveningen aan het strand nieuwe krachten op te doen. Het Bestuur der Ziékenvereeniging „PniëV’ (Z.-O. Buiten singel no. 76) berichtte ons, dat op de spreekuren der doktoren en der diaconessen aan stadspatiënten 10644 maal en aan fondspatiënten 4448 maal hulp is verleend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 185