192 voor rekening van het Rijk: Mannen. Vrouwen. 3 1 voor rekening van andere gemeenten: Vrouwen. Totaal. Mannen. 2 2 4 Vrouwen. Totaal. Mannen. 34 48 14 te Loosduinen ver- Totaal. Vrouwen. Mannen. 219 87 132 16 September 1904 Vrouwen. Totaal. 118 64 1914 voor rekening Verder waren op Totaal. 4 Voor cember pleegd: Mannen. 31 December van de Gemeente nog in verpleging: de gemeente werden op 31 De- Oud-Rosenburg” Ingevolge de overeenkomst van 22/25 Maart 1901, krachtens Raadsbesluit van 12 Maart 1901, zijn gedurende „Oud-Rosenburg” te rekening van 1914 in het afgeloopen jaar in het gesticht Loosduinen opgenomen: Ingevolge de overeenkomst van met het Bestuur der „Vereeniging tot Christelijke Ver zorging van Krankzinnigen en zenuwlijders in Neder land” gesloten krachtens Raadsbesluit van 6 September 1904, werden in het Krankzinnigengesticht „Bloemen- daal” te Loosduinen voor rekening van de gemeente op 31 December 1914 verpleegd: T 54

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 188