17 Vaste commissie van bijstand in het beheer der Bank van Leening: H. de Wilde, Voorzitter, Mr. A. J. E. A. Bik, L. Hoejenbos, Mr. J. Ankerman, Mr. S. Franzie Berenstein, M. M. Couvée Jr. en J. A. Sillevis L.Wzn. Vaste commissie tot voorlichting van den Gemeente raad bij het nemen van besluiten op de bij dien Raad ingestelde beroepen, bedoeld in artikel 22 juncto artikel 21 der Bouw- en Woon verordening (Verz. no. 8 van 1906): Mr. J. JE. A. Lisman, Voorzitter, E. Deen en R. A. van Sandick, leden, en Mr. A. J. E. A. Bik, J. J. L. Bourdrez en J. H. de Kleer, plaatsvervangende leden. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de zaken betredende de Brandweer: de Burgemeester, Voorzitter, M. M. Couvée Jr., S. Vas Dias, W. P. G. Helsdingen en W. A. T. de Meester. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de zaken betreffende de Openbare Gezondheid en het Gemeenteziekenhuis: H. de Wilde, Voorzitter, Dr. K. H. Rombouts, L. Hoejenbos, Mr. G. C. J. Varenkamp, A. C. A. van Vuuren, J. C. Oldenboom en A. J. C. Baron VAN PALLANDT. Commissiön tot het onderzoeken van bezwaarschriften bedoeld in art. 23 der Verordening op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen: Eerste Commissie: Mr. J. JE. A. Lisman, Voorzitter, E. Deen, J. J. Vekburg, S. Vas Dias en J. H. deKleer; Tweede Commissie: Mr. G. C. J. Varenkamp, Voorzitter, J. C. Streng, P. J. A. ten Hagen, Mr. S. Franzie Beren stein en W. A. T. de Meester; Derde Commissie: D. A. J. Kessler, Voorzitter. M. M. Couvée Jr., J. den Dulk Wzn., J. H. Warneke en A. Harms. Commissie van toezicht en voorlichting inzake de exploitatie van den Schouwburg: Mr. P. Drooglever Fortuyn, Voorzitter, M. M. Couvée Jr., C. L. van der Bilt, C. D. Wesseling en Mr. G. C. J. Varenkamp. Commissie ad hoe voor de RetributiönJ. A. Sillevis L.Wzn., Voorzitter, L. Hoejenbos, Mr. J. JE. A. Lisman en J. J. Verburg. •2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 18