J521 199 VI. Koepokinentingen. Het verrichte koepokinentingen over 1914 Dit aantal was gedurende de jaren VIL Toezicht op de Prostitutie. Het aantal vrouwen, verdacht van prostitutie, dat op verzoek van hen, die macht over haar hadden, door Een Een 1911 1912 1913 5814 7078 5877 428 2667 2631 517 6564 318 1108 1623 299 159 950,— 900,— 800,— 750,— 650,— f 1000 aantal bedroeg bij personen beneden het jaar Van de hierbovengenoemde 6564 koepokinentingen werden er aan de vaccinatiebureaux 3507 verricht, en wel: bij personen beneden het jaar n n n n Door de verschillende geneeskundigen werden alzoo, volgens de ingezonden opgaven, 3057 koepokinentingen verricht. Een apothekersassistent Een Een Een knecht van 13 jaren 3- 6 6-12 boven 12 van 13 jaren 3- 6 6-12 boven 12 T n n n w Ti T V T) n n n n n Totaal Jaarwedde. n r n T) n T) n T) n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 195