•200 VIII. Toezicht op levensmiddelen. Omtrent de keuring van vee en vleesch verwijzen wij naar het verslag betreffende het Openbaar Slachthuis hetwelk is opgenomen onder de bijlagen als no. 15. assistent keurmeester keurmeester-laborant adjunct-keurmeester laboratoriumbediende Een directeur Een uitvoerig verslag omtrent den Keuringsdienst ran eet- en drinkwaren treft men aan onder no. 20 van de bijlagen. Op 1 Januari 1915 bestond het personeel bij dien tak van dienst uit: f 3750,— - 1400,— - 1300 - 1100 (met genot van vrije woning, berekend op f 150). f 1000 900 850 - 750,— bemiddeling van de politie of op haar eigen verzoek, in het Doorgangshuis in de Hugo de Grootstraat no. 5, in het R.-K. Doorgangshuis de „St. Annastichting” in de Maria- straat no. 2, in het Reddingshuis van het Leger des Heils aan de Stille Veerkade no. 35 en in het gebouw „Op standing en Leven” van de Middernachtzending aan de Bagijnestraat no. 2325, werd opgenomen, bedroeg respectievelijk 5, 24, 3 en 10. Teruggebracht naar ouders of voogden werden 8 minderjarige meisjes, van wie gebleken was, dat zij zich aan prostitutie overgaven of die sterk onder ver denking daarvan stonden, terwijl op dien grond 8 vrouwen over de grenzen des Rijks werden gebracht. In het Haagsche Doorgangshuis werden, blijkens mede- deeling van het Bestuur, 23 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleegdagen 1591. In het Reddingshuis van het Leger des Heils werden 36 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleeg dagen 4038, in het R.-K. Doorgangshuis 251 vrouwen met 23239 verpleegdagen en in het gebouw „Opstanding en Leven” 22 meisjes met 484 verpleegdagen. r n •n •n r Y) n Ti T) Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 196