•201 de tisch waren op 1 Januari 1915 Drie keurmeesters van de visch, ieder Gemeentelijke Geneeskundige dienst. IX. X. Gezondheidscommissie. Als no. 36 is onder de bijlagen van dit verslag opge- HOOFDSTUK Vlfi. Voor den Politiedienst. a. Een hoofdcommissaris Een commissaris Twee commissarissen, ieder nomen het Verslag van de bevindingen en handelingen van de Gezondheidscommissie voor deze Gemeente. Gemeentepolitie. Het personeel der politie bestond op 31 December 1914 uit: Een uitvoerig verslag van dezen dienst treft men aan onder no. 18a van de bijlagen. Op 1 Januari 1914 bestond het personeel uit: f 5000 - 3800 - 3500 f 900,— - 800 - 1050 - 882,— - 900,— - 759,20 - 750,— - 700,— Voor de keuring van in dienst: f 600,— Een directeur Drie controleerende geneeskundigen, ieder Zes behandelende Een chef-verpleger (tevens concierge; vrije woning, vuur, licht en water). Drie verplegers, ieder Een eerste-klerk-hulpverpleger Een tweede- Een chauffeur-wérkmeester. Een chauffeur n n Jaarwedde. Jaarwedde. r n Jaarwedde, f 4750,— - 4250,— - 3500 - 800,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 197