202 Voor den A d m i n i s t ratie v en dienst. b. I 4) le 2e 2e - 19.- - 18,50 2 156 11 238 32 65 201 3) 2) s) - 17.50 - 17,— - 16,50 - 16- - 15,50 - 15- - 14,50 - 14 - 19,50 - 13,50 - 18,50 - 17,50 - 15,50 - 15.— f 2500,— - 2000,— 1400,— - 2750,— - 2300,-1 - 2200,— - 2100,— - 1700,— - 1300,— - 1100,— - 900,— - 600,— op f 20,per week. en voorts uit: 23 brigadiers le klasse Een hoofdcommies Een commies Drie adjunct-commiezen, ieder. 3 12 35 50 agenten le klasse post huiscomm 55 agenten le klasse le le le 2e 2e 3e 3e 2 concierges 1 concerge 3 concierges ieder 2 Een commissaris Zes hoofdinspecteurs, ieder Vijf inspecteurs 1ste klasse, ieder Een inspecteur le klasse Zeven inspecteurs 1ste klasse, ieder. Tien inspecteurs 2de klasse, ieder Drie en twintig inspecteurs 3de kl., ieder Een adspirant-inspecteur Een Acht adspirant-inspecteurs, ieder T> n T Ti Ti n Ti T Tl T> T! Ti Ti Tl T T) Tl Ti Tl Tl Tl Tl Tl Tl Tl Tl Tl T Tl Tl Tl Tl Tl Ti Ti Tl T n Tl Tl Jaarwedde. Jaarwedde f 3250,— n n T Tl n n r> n n n n Onder wie 5 - 100,— 3) n 2 n n 60, 46 - 60,— 5) Vrije woning wordt, in geldswaarde geschat, van de wedde af getrokken. 1 bovendien een toelage van f 100,’sjaars. n n n 100, 2 n n 60, 46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 198