I I 203 Benoemd werden: 1 tweede-klerk. 4 schrijvers. 11 adspirant inspecteurs. 96 agenten. 4 concierges. Benoemd tot congierge. i. - 1100 - 1000 - 850,— - 825,— - 800 - 600 - 500 - 1000,— - 950,- - 900,— - 700,— a. b. c. d. e. f- a. b. c. d. e. 4] I 1 inspecteur 2e klasse. 1 3e 5 adspirant inspecteurs. Twee eerste-klerken, ieder Vier Vier Een tweede-klerk 5 i Op hun verzoek werden, eervol ontslagen: 2 schrijvers. 1 brigadier le klasse. 1 2e 1 agent le klasse, posthuiscommandant. 3 agenten 2e klasse. 16 3e Bevorderd werden: tot inspecteur le klasse: •n n 6e n adspirant-inspecteur: 1 eerste- en 1 tweede-klerk. commies: 1 adjunct-commies. tweede-klerk: 2 schrijvers. 4 brigadiers 2e klasse. 19 agenten le klasse, waar- Drie tweede-klerken, ieder Vijftien schrijvers, ieder Twee boden, ieder Twee Een bode Twee boden, ieder brigadier le klasse: n 2e onder 4 posthuiscommandanten. agent le klasse: 2 agenten 2e klasse. n 2e n 24 3e T) n n r* 71 n Jaarwedde f 1200,— Y> 71 n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 199