18 5500 Commissie ad hoc voor de SubsidiënM. M. Couvée Jr., Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, L. Hoejenbos, Mr. J. Ji. A. Lisman, J. C. Streng en D. A. J. Kessler. Commissie ad hoe inzake pensioen-P. J. J. van Ham W. P. G. Helsdingen, Mr. A. C. Crena de Jongh, Mr. J. A. Lisman, A. C. A. van Vuuren en R. A. van Sandick. Commissie ter voorbereiding van de behandeling van het voorstel tot herziening van de salarisregeling der Gemeenteambtenaren: S. Vas Dias, W. Drees, D. A. J. Kessler, J. C. Streng, J. J. Verburg, H. de Wilde en Mr. J. Ankerman. c. De Gemeenteambtenaren zjjn: Gemeentesecretaris, Jh. Mr. M. van Reenen Gemeenteontvanger, Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland d. Het personeel der Gemeentesecretarie. Eervol ontslag op verzoek werd verleend aan: den adjunct-commies J. C. Schröder, den bode F. A. Nulle, den eersten klerk D. ter Laan, den tweeden klerk F. Dalderup, den hoofdcommies J. C. Meys, den adjunct- commies P. A. 1). v. D. Boogaart en den controleur bij het bevolkingsregister J. M. J. Blom, respectievelijk met ingang van 5 Maart, 1 April, 16 Juni, 24 Juni, 1 Juli, 1 Juli en 1 Juli. Definitief werden benoemdtot commiesMr. P. LOOSJES en Mr. G. A. van Poelje, beiden met ingang van 1 Augustus; tot inspecteur der Gemeentebelastingen: S. Ouwehand, met ingang van 1 Februari, D. Roskes, met ingang van 15 Juni en P. A. van der Drift, met ingang van 1 Januari 1915; tot adjunct-commies: M. Nieuwland, met ingang van 26 Maart; tot tweede klerk: G. van der Stoel, met ingang van 10 Maart, J. J. W. A. van der Vet, met ingang van 29 September, C. W. H. Schilperoort, met ingang van 15 Februari, W. F. H. Teeuwsen, met ingang van 1 Maart, J. C. Akkerman, met ingang van 1 December en L. M. D Voeten, met ingang van 1 Januari 1915; tot controleur by het bevol kingsregister W. de Bree, met ingang van 1 September. Jaarwedde, f 5500

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 19