207 Mishandeling Totaal Diefstal Totaal 1202 Bedrog 84 Valsehheid 29 66 1 Vernieling of beschadiging Dierenmishandeling Dierenkwelling Misdrijven tegen de zeden 80 4 140 81 14 47 8 9 a. muntmisdrijf b. andere valsehheid Totaal 157 5 162 22 7 25 77 12 2 1086 2 31 2) 3 4 6 1 5 187 a. b. a. b. c. d. e. f- 9- Overtredingen betreffende de zeden W ederspannigheid Huisvredebreuk Heling Verduistering i a. oplichting b. andere feiten van bedrog. Totaal a. gewone b. zware overtreding art. 239 240 241-249 250 250 bis 251 bis 254 Totaal W.v.Str. 19 overtreding art. 451 W.v.Str. 1 457 Totaal - a. met insluiping en inkiimming b. met braak of opensluiting c. zakkenrollerij d. ladelichting e. andere diefstallen W r ff Beleediging Hieronder met doodelfjken afloop geene. Hieronder 10 wegens overtreding van art. 248biĀ«. n v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 203