H 208 2286 9 355 51 116 17 42 4 55 3671 47 142 31 352 123 354 265 20 2 3 58 288 233 266 26 34 33 140 12 30 94 50 5 43 315 wapenwet jachtwet visscherijwet ijkwet bedelarij landlooperij souteneursverbod overtreding op de tapperijen op de stationneerende rijtuigen. op het rijden met rij- en voertuigen (rijden zonder licht, te hard rijden, enz.) met motorrijtuigen met rijwielen (zonder bel, zonder licht, te hard, enz.) (rijden met rijwielen op verboden wegen en paden, enz.) betreffende honden verontreiniging der straat spelen met of om geld op straat berijden van straten in verboden richting zich niet verwijderen uit een volksoploop zwemmen buiten de aangewezen plaatsen uitkloppen van voorwerpen op verboden tijd het doen van natuurlijke behoeften op verboden plaats 467 het innemen van gemeentegrond zonder vergunning het zitten in een raamkozijn het uitoefenen van het bedrijf van straatmuzikant zonder vergunning invoer van niet gekeurd vleesch, enz venten met koopwaren op Zondag met luider stem drijven van vee op verboden wijze klimmen op een tramrijtuig postvatten als gids of besteller zonder vergunning afsteken van vuurwerk zonder vergunning houden van openbare vermakelijkheden zonder vergunning onbeheerd laten loopen van trekdieren op straat bezigen van ongenummerde handwagens. rijden met kreupel of gewond trekdier aanbevelen van gedrukte stukken op de openbare straat doorzoeken van vuilnisbakken, enz overtreding der drankwet n n n •n n n n T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 204