210 ieder 900,— enz., - 2700,— - 2300,— - 2200,— - 2100 - 1900 - 2000,- - 1900,— - 1700 - 1500,— - 1200 - 1050,— - 1000,— - 1300,— - 862,50 - 1.500,— - 1150,— - 900.— - 800,— - 650,- Door den Waterschout wordt, voorzoover betreft de aanmonstering van scheepsvolk, enz., het volgende medegedeeld Twee Een inspecteur Een controleur Vier controleurs, ieder Twee teekenaars, Een teekenaar Een administrateur Een le klerk Twee 2e klerken, ieder Een 2e klerk Een Een bode (tevens belast met concierge- dienst; vrije woning vuur en licht) Een directeur Een hoofdinspecteur Drie inspecteurs le klasse, ieder Twee n Een inspecteur Een In 1914 werd, wegens overtreding van de Noord-Zee- conventie van 1882, proces verbaal opgemaakt op klacht van den schipper van de SCH 67 tegen dien van de LT 336 en wegens het vernielen van vischtuig op zee op klacht van den schipper van de V L 204 tegen dien van de SCH 379 en SCH 156 VL 207. Op verlangen van de schippers van de SCH 411 en de KW 110, werden scheepsverklaringen opgernaakt wegens ondervonden molest op zee, hen aangedaan door de Engelsche Marine tydens den oorlogstoestand. Tegen de directie eener reederij alhier werd eene vervolging ingesteld wegens overtreding der schepen- wret, eveneens tegen 17 schippers. Vier inspecteurs 2e Een inspecteur Twee inspecteurs 2e klasse ieder T) r v n •n T) n Jaarwedde f 5000,— T Y) n Qp n n 2e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 206