213 ieder Dertien Vijf Acht Negen le le le 2e 2200 1600- 1475,— 1575,— 500 19,— 18,50 25,— 23 22,50 22,— 20,50 18,— 17,50 17,— 16,— 15,50 15,- De SCH 274 van den reeder A. de Jong is den len October 's nachts op het eiland Texel gestrand. Door dien, wegens den oorlogstoestand de vuren gedoofd waren, was de schipper misleid in de koers. De be manning kon zich en de lading redden, doch het vaar tuig is verloren gegaan. Op den óen November is de SCH 169 bij het visschen in aanraking gekomen met een mijn, waarbij een gat in de voorpiek geslagen werd. De bemanning werd door de hulp van die van de SCH 204 gered, doch schip en lading gingen verloren. Op den 18en September is Piet Vrolijk oud 52 jaar, schepeling van de SCH 394, door stormweer over boord geslagen en verdronken, eene wreduwe en drie minder jarige kinderen nalatende. Gedurende de reis OctoberNovember moet de SCH 392 van den reeder Wouter den Duik Gz., waarop schipper Johannes Spaans en 10 schepelingen, met man en muis zijn vergaan, althans is sedert geen enkele aanwijzing omtrent dit vaartuig ingekomen. Het personeel bij de Brandweer bestond op 1 Januari 1915 uit: perjaar f 4000, Een le Twee hoofdbrandwachts 2e Drie 2e Vier 2e Een brandwacht-kraandraaier Negen brandwachts le klasse, ieder Een commandant Twee le brandmeesters, ieder Een brandmeester telegrafist schrijver hulp-telegrafist Twree hoofdbrandwachts le klasse, ieder 77 T n 77 n 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7? 77 77 77 77 77 77 77 77 77 w 77 77 77 77 77 77 week n n n n T> n n n n n •n r> W edde. 77 77 77 7? 77 77 77 77 n 77 77 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 209