19 - - 1200.— 520.— I - 2675.— - 2225.— - 2112.50 - 2000.— - 1525.— - 1200.- - 1150.— - 1100.— Benoemd werden: tot commies: P. van Wijk, met ingang van 1 Februaritot adjunct-commies: A. B. Velt- huisen, met ingang van 5 Maart en Mej. Mr. G. J. Hoe- tink, met ingang van 15 Mei; tot tweede-klerkP. I. J. Taeymans, met ingang van 1 Februaritot controleur by het bevolkingsregister: S. Borman, met ingang van 1 Juli en tot schrijver met ingang van 1 Januari 1915: H. Biggendorp, Mej. J. C. Raadsen, Th. J. Giezen, A. Valkenburgh, D. N. Verschoor, J. A. Kraan, J. W. Verlegh, Mej. H. A. H. Hardonk, J. L. Lentz, Mej. E. A. Nederbragt, P. H. Sampimon, Mej. M. J. E. van Vliet, N. Amiabel, Mej. C. C. v. d. Hoek, G. J. N. v. d. Houven, Mej. E. A. Schenk, A. Vermeu len, M. J. Cruyff, A. J. J. Bachofner, Mej. T. A. E. Boudier. J. F. Commerell, Th. B. V. Dill, H. W. van Gelderen, C. A. ’s Gravendijk, Mej. A. E. Krauss, G. van Kuilenburg, M. L. Magé, H. L. Redeker, C. van Riet, S. Rosman, L. Vacher, P. J. J. Westerbaan, W. C. Basoski, J. van Benthem, W. M. A. v. d. Dussen en J. L. Krul; allen voor den tijd van één jaar‘, tot boden: W. G. Bilderbeek en J. Th. Borsboom, met ingang van 1 April. Op' 1 Januari 1915 bestond het personeel uit Afdeeling Algemeene Zaken (A.Z.) Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een commies Een commies Een commies Een adjunct-commies Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een ambtenaar voor het onderzoek aan gaande personen, omtrent wie door hooger bestuur inlichtingen worden gevraagd, nopens hunne financieele omstandigheden, als anderszins Een schatter voor de drankwet, zie onder afdeeling M. Z. Vijf schrijvers ieder Jaarwedde, f 3250.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 20