20 AfdeeUng Openbare Werken 1 (O- W. I.) Afdeeling Openbare Werken II (O. W. II). AfdeeUng Financiën (F.) Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Twee commiezen, ieder Twee adjunct-commiezen, ieder. Een adjunct-commies Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofdcommies Een commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een tweede-klerk f 3250.— - 2675.— - 2112.50 - 1525.— - 1462.50 - 1500.— - 520.— f 3875.— - 2225.— - 1775.— - 1250.— - 1200.— - 1150.— - 750.— Afdeeling Militaire Zaken (M.Z.) Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Twee adjunct-commiezen, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Een schatter voor de drankwet, tevens ambtenaar voor het onderzoek inzake kostwinners voor de Militie en voorde adressen om geldelijke ondersteuning Een schrijver Een referendaris, chef der afdeeling Een hoofd com mies Een hoofdcommies Twee commiezen, ieder Een adjunct-commies Een eerste-klerk Drie eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Twee tweede-klerken, ieder f 3562.50 - 2675.— - 2500.— - 2112.50 - 1775.— - 1250.— - 1150.— - 700.— - 650.— f 3250.— - 2850.— - 2112.50 - 1525.— - 1462.50 - 1400.— - 700.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 21