224 60 1 4 6 1 1 n. o. P- 9 r. a. h. d. f- h. i. i. I. m. 14 4 3 2 2 3 1 1 1 4 1 1 HOOFDSTUK VIII. Kerkelyke Zaken. Voor den openbaren eeredienst bedraagt het getal kerkelijke gemeenten18 45 terwijl mede oefeningen werden gehouden met de buks, aan deze oefeningen werd meestal door 6 leden deel genomen. Van de hulp van militaire onderwijzers werd geen gebruik gemaakt, terwijl het Rijk geen hulp van technischen aard heeft verleend. De vereeniging heeft deelgenomen aan 3 openbare wedstrijden, terwijl zij een huishoudelijke wedstrijd heeft gehouden. Verslagen van het VrijwUligercorpx „Wilhelmina” de Scherpschuttersvereeniging „Scheveningen”de Afdeeling x-Gravenhage der vereeniging Volksweerbaarheid” en van de Weerbaarheidxrereeniging s-Gravenhaagsche Scherp- xchutterx” werden niet ingezonden. Remonstranten Doopsgezinden Waalschen Anglikaanschen Duitsch-Evangelischen Christelijk Gereformeerden Gereformeerden te 's-Gravenhage Schev. (Kerk A) (Kerk B) Roomsch-Katholieken (met inbegrip van Scheveningen, verdeeld in veertien parochiën) Oud-Roomschen Apostolische gemeente Hersteld Apostolische gemeente Nederlandsch-Israëlieten Portugeesch- Gedoopte Christenen en gebouwen Het aantal dienstdoende leeraren of geestelijken is voor de Hervormden te ’s-Gravenhage Scheveningen Evangelisch-Lutherschen r n T) r n T) n n T) T 1 n T n ■n •n •n n x. c. e. 9- V n n T) T) T) n V n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 220