I 231 4.764,24 213,54 537,— 992.52 12.486,96 69.071,755 94,64 44.985,03 475,— - 30.280,05 48.188,475 2.300,— 14.201,935 834,27 5 1.978,745 4.742,995 2.963,94 5.444.35 5 1.545.87 5 52.650,79 5 19.678,03 s „Kinder- M Transporteeren. ƒ1.807.898,75 Transport ƒ1.789.468,58 Kosten van stichting van schoollokalen en onderwijzerswoningen en van meubelen in nieuwe scholen Kosten van het instandhouden van school lokalen en onderwijzerswoningen Huur van schoollokalen Kosten van aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen Kosten van schoolboeken, leermiddelen en school behoeften Kosten van verlichting, verwarming en schoonhouden der schoollokalen en van duinwater Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten van het hygiënisch schooltoezicht Kosten van het toezicht op den Gemeente lijken Handelscursus Kosten der commissiën tot wering van schoolverzuim Kosten van proeflessen, enz Kosten der schoolbibliotheken Kosten van belooningen en eereblijken Schoolfeestjes en reisjes Belooning van bedienden aan scholen voor lager onderwijs Kosten van de bewerking der onderwijs- statistiek Kosten van den cursus in methodisch spre ken voor het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen en der gemeentelijke bewaarscholen Kosten van het inrichten van zang- cursussen Kosten der buitengewone scholen voor lager onderwijs Kosten van de cursussen in Esperanto Kosten van verstrekking van kinder- kleeding Subsidie tuin de vereeniging voeding” 5 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 227