I I 233 Hoofden van scholen. Ambtswoningen bij scholen. I Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ambts woningen aan openbare lagere scholen verbonden. In het personeel der hoofden van scholen hadden de volgende veranderingen plaats: Bij Raadsbesluit van 16 Maart 1914 werden J. de Vries, hoofd eener school te Bussum en J. J. Visser, hoofd eener school te Delft, met ingang van 1 Juni d.a.v. benoemd onderscheidenlijk tot hoofd der openbare lagere school aan de Hoef kade no. 101 en die aan de Duin straat no. 55; bij Raadsbesluit van 15 Juni 1914 werd E. P. Wesse ling, hoofd der openbare lagere school aan de Messstraat no. 3 als zoodanig overgeplaatst naar de openbare lagere school, tijdelijk gevestigd aan den Westduinweg, zulks met ingang van 25 Augustus d.a.v. bij Raadsbesluit van 24 Augustus 1914 werd W. H. Waanders, hoofd der openbare lagere school aan de Nieuwe Laantjes no. 8, als zoodanig overgeplaatst naar de openbare burgerschool aan de Dibbetsstraat no. 75, met ingang van 31 Augustus d.a.v.; bij Raadsbesluit van 7 September 1914 werd J. Hoog land, hoofd der school aan de Nieuwe Schoolstraat 22a, met ingang van 1 November 1914 als zoodanig overge plaatst naar de openbare burgerschool aan de Wilhelmina v. Prinsenstraat no. 41, terwijl met ingang van 1 Decem ber 1914, J. Mulder, hoofd der openbare lagere school aan de Korte Lombardstraat no. 4 als zoodanig werd overgeplaatst naar de openbare lagere school aan de Messstraat no. 3, zulks bij Raadsbesluit van 19 October 1914. i •t S I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 229