21 Afdeéling Controle (C) - 2250.— Afdeéling Verificatie F.) Afdeéling Gemeentebedrijven (G. B.) Een referendaris, chef der afdeeling Een adjunct-commies Een tweede-klerk Een verificateur, chef der afdeeling Een commies Een adjunct-commies Een eerste-klerk Een tweede-klerk Twee schrijvers, ieder Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een tweede-klerk f 3250.— - 1462.50 - 700.— f 3562,50 - 2612.50 - 2025.— - 1900.— - 1525.— - 1462.50 - 1200.— - 1150.— - 1100.— - 800.— - 750.— - 650.— - 600.— - 1000.— - 900.— - 800.— - 624.— Een directeur der Gemeentebelasti ngen chef der afdeeling Twee hoofdinspecteurs, ieder Drie inspecteurs, ieder Drie inspecteurs, ieder Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Drie tweede-klerken, ieder Drie tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een inspecteur voor den buitendienst, der Gemeentebelastingen Vijf ambtenaren voor den buitendienst, ieder Twee ambtenaren alsvoren, ieder Een tijdelyk ambtenaar alsvoren Veertien schrijvers, ieder f 2850.— - 2000.— - 1650.— - 1050.— - 650.— - 520.— f 1150.— - 1100.— - 650.— ■1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 22