235 De volgende tabel wijst aan de bezoldiging van het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen gelijk die was aan het einde des jaars. 8 C H O L E N. OPMERKINGEN. Aangewezen aan het H.d.S. Rnttenlanisehe ¬ętrant 66 f: ambtswoning, geen. Onbewoond, id. geen, id. id. Roggeveenstraat no. 2a van Dijckstraat no. 55a de Vliegerstraat no. 28 Tullinghstraat no. 2 Fisherstraat no. 117 Stortenbekerstraat no. 10. Messstraat no. 3 Boylestraat no. 20 Westdninweg ongd. C. Burgerscholen. Korte Lombardstraat no. 11 Zuidwal no. 65a Schelpkade no. 43 Waalstraat no. 32 Falckstraat no- 11b. van Swindenstraat no. 14 Koningin Emmakade no. 36 Korte Lombardstraat no. 7 Dibbetsatraat no. 75 I Copemicusstraat no. 159. Kepplerstraat no. 301 i Vinkensteynstraat no. 141 Hondiusstraat no. 76 Frans Halsstraat no. 93 j Zaanstraat no. 27 i Wilhelm, v. Pruisenstr. 41 Koningin Emmakade 119 i van Merlenstraat no. 67 Alexanderplein no. 14 .1 Amalia v. Solmsstraatno.42 Koningin Sophiestraat 91. Galvanistraat no. 43 v. d. Eyndestraat no. 54 Neptunusstraat no. 92 Paulus Buijsstraat no. 51. van Beuningenstraat 201 Haagsche straat no. 26 D. Atjehstraat no. 31 van Hoornbeekstraat no. 5 E. Buitengewone scholen voor lager onderwijs. Hooftskade no. 194a Teniersstraat no. 34 Badhuisstraat no. 19a Bezoldiging van het onderwijzend personeel. ambtswoning. ld. geen. ambtswoning.i geen. id. id. id. id. ambtswoning.1 id. id. id. id. geen. id. I id. id. id. id. id. hulpsehool. geen. id. id. ambtswoning. id. id. geen, id. id. j hulpsehool. ambtswoning, j geen. Rotterdamsehe straat 66. id. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 231