237 Schoolgelden. Inschrijving van leerlingen. Onderwijs Gedurende 1914 werden 7514 kinderen ingeschreven, onder wie 1612 inschrijvingen van leerlingen, die reeds elders school gingen. De gelegenheid tot inschrijving werd als gewoonlijk bekend gemaaktin de regelen, waarnaar zij plaats had, kwam geen wijziging. Aan kinderen van 7 jaren en ouder, voor wie plaats werd gevraagd vóór het oogenblik, waarop de aan wijzing der school plaats had, is steeds plaats verschaft. Gedurende het jaar 1914 werd aan op 2656 aanvragen van ouders of verzorgers gedurende een termijn, loopende van 3—12 maanden, op hun verzoek vrijstelling ver leend van schoolgeld betaling, nadat bij onderzoek ge bleken was, dat zij tijdelijk niet in staat waren schoolgeld te betalen. De tijdsomstandigheden deden het getal aan vragen dat van verleden jaar met 1494 overtreffen. Aan 283 ouders of verzorgers werd geheele vrijstelling van schoolgeld verleend voor den verderen duur van den tijd, dat hun kind of kinderen de school bezoeken. Op de openbare burgerscholen bevonden zich op den 31 December 1914, 85 leerlingen, voor wie half- en 71 leerlingen, voor wie geen schoolgeld werd betaald. Mede door den invloed van de tijdsomstandigheden werd aan 118 ouders van kinderen, die deze soort scholen bezoeken, over tijdvakken van uiteenloopenden duur ontheffing van betaling verleend. De scholen, voor dit onderwijs bestemd, zijn gevestigd aan de Hooftskade no. 194a, de Teniersstraat no. 74 en de Badhuisstraat no. 79a (Scheveningen). Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de verslagen van de hoofden van die scholen, opgenomen onder bij lage no. 55. aan de buitengewone scholen voor lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 233