241 Gemeentelijke Handelscursus, Westeinde 47. (Opgericht bij Raadsbesluit van 10 Dec. 1906, geopend 17 Juli 1908). Directeur: K. Goudswaard. Hoofden. In het personeel der hoofden van de openbare her halingsscholen kwam in het afgeloopen jaar geen ver andering voor. Buitengewone herhalingsscholen. Gevestigd aan 1. Hooftskade 194a voor meisjes. Getal leerlingen op 31 Dec. 1914, 14. 2. Teniersstraat 74 voor jongens. Getal leerlingen op 31 Dec. 1914, 35. De lessen van den cursus 19141915 namen den 1 September een aanvang. Van 1 Mei—1 Oct. werden de morgenlessen van 78 uur gegeven. Bij het einde van den cursus 19131914 werden uitgereikt 5 diploma’s A en B. 6 diploma’s B. 8 diploma’s A, en 77 getuigschriften. Het getal leerlingen bedroeg op 31 December 1914: In den voorbereidenden cursus: 174 mannelijke en 48 vrouwelyke leerlingen; In den hoofdcursus: 221 mannelijke en 67 vrouwelijke leerlingen. Bij den aanvang van den cursus werden toegelaten tot den voorbereidenden cursus 108 mannelijke en 34 vrouwelijke leerlingen; tot den hoofdcursus 61 manne lijke en 31 vrouwelijke leerlingen. Het getal leeraren, dat aan den cursus werkzaam is, bedraagt: voor den voorbereidenden cursus 18 n hoofdcursus20 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 237