22 Afdeeling Onderwijs (O.) Afdeeling bevolkingsregister (B. R.) f 3025.— - 2000.— - 1775.— - 200.— - 1525.— - 1250 - 1200.— - 1150.— - 1100.— - 1050.— - 750.— 650.— Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een commies Een adjunct-commies met vrije woning (hulpbureau van BevolkingteScheveningen)geschatop Een adjunct-commies Twee eerste-klerken, ieder Drie eerste-klerken, ieder Drie eerste-klerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Een tweede-klerk Afdeeling Burgerlijke Stand (B. S.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling Twee commiezen, ieder Een commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Twee adjunct-commiezen, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een eerste-klerk Drie schrijvers, ieder f 3562.50 - 2450.— - 2112.50 - 2000.— - 1775.— - 1650.— - 1525.— - 1200.— - 1100.— - 750.— - 700.— - 520.— f 2675.— - 2225.— - 2112.50 - 1900.— - 1650.— - 1525.— - 1200.— - 1150.— - 1100.— - 1050.— - 520.— Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Een commies Een commies Twee adjunct-commiezen, ieder Een adjunct-commies Twee adjunct-commiezen, ieder Een eerste-klerk Een eerste-klerk Twee tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een schryver 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 23