244 (te geven adres: Adelheidstraat 217. hygiënisch schooltoezicht. (Bureau Laan 32). Dit onderwijs is huisonderwijs, dat eenige uren per week wordt gegeven aan kinderen, die wegens hun gezondheidstoestand of lichamelijke gesteldheid de school gedurende eenigen tijd of in het geheel niet kunnen bezoeken. In 1914 ving dit onderwijs aan met 31 leerlingen. In het geheel werden in den loop van dat jaar 74 leer lingen onderricht. Aantal leerkrachten 7. Subsidie van de Gemeente f 1700,—. Hoofd der school: P. W. L. Brijnen. De school is gevestigd in perceel Bleekerslaan no. 11a. Het hoofd der school wordt bijgestaan door twee onder wijzeressen en een volontaire. Aan het onderwijs namen deel 2ö leerlingen, van wie 12 in de le klasse, en 13 in de 2de klasse. Het schoolgeld is gelijk aan dat der O. L. Scholen, der 1ste en 2de klasse. Subsidie: Van het Rijk f 1600,van de Gemeente f 1600,—. (opgericht 1 November 1910, geopend 9 Juli 1914). School voor Slechthoorende kinderen van de Vereeniging „School voor slechthoorende kinderen. Medisch en Schoolarts: Dr. J. J. Pigeaud. Assistent-schoolartsen: Dr. J. W. H. Wijsman en Dr. J. J. R. Moquette. Onderwijs aan „Zieke kinderen” van wege de Afdeeling ’s-Grovenhage II der Vereeniging Volksonderwijs”)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 240