250 34 hoofden, 72 onderwijzeressen, ■dl kweekelingen en helpsters. 305 onderwijzeressen aan alle scholen te zamen. twee scholen drie vier vijf zes 83 onderwijzeressen, die aan ééne school werkzaam zijn, 57 114 48 2 1 onderwijzeres, Bijzondere bewaarscholen. Aan de bijzondere bewaarscholen bestond het per soneel uit: De examens voor het verkrijgen der akte van be voegdheid om aan het hoofd eener gemeentelijke bewaar school te staan of om als onderwijzeres daaraan verbonden te zijn, weerden ook dit jaar weder afgenomen door de „Gemengde Commissie voor bewaarschoolakte-examens voor de gemeente Rotterdam en ’s-Gravenhage”. Openbare bewaarscholen. Het aantal gemeentelijke bewaarscholen op 31 Decem ber 1914 bedraagt 13. Het getal onderwijzeressen 97, het getal kweeke- lingen 100. De regeling en bezoldiging van het onderwijzend personeel is omschreven in de verordening no. 14 van 1913. De verbouwing van de bewaarscholen aan den Noord- wal en aan de Koningstraat kwam dit jaar gereed. De school aan de Ammunitiehaven nadert hare voltooiing. Zij komt in de plaats van de oude school aan de Voldersgracht. Hoofden van scholen: Op 1 Mei 1914 trad mej. E. Bronkhorst in functie als hoofd der bewaarschool aan de Badhuisstraat no. 194, terwijl met 1 Maart 1914 mej. P. C. v. Gulden optrad als hoofd der nieuwe bewaar school aan de Scheldestraat no. 122. n n n n r 71 n 71 n T) 71 n n 71 71 71 71 71 71 71 is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 246