q t 23 f 520.— Expeditie (A. E.) Afdeeling Pensioenen (P.) Arbeid (R. A.) Het personeel bij het Oud-archief is vermeld onder „Archieven en Bibliotheek” Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een adjunct-commies Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een schrijver Twee schrijvers, ieder f 2850.— - 1400.— - 1200.— - 700.— - 624.— - 520.— - 1900.— - 1775.— - 1700.— - 1200.— - 1150.— - 1100.— - 1050.— - 700.— - 520.— f 3250.— - 2300.— - 1100.— - 750.— - 650.— Vijf schrijvers, ieder Een hoofdcontröleur bij het bevolkings register Vijf contróleurs, ieder Drie contróleurs, ieder Twee contróleurs, ieder Een contróleur Twee contróleurs, ieder Een contröleur Een hoofdcommies, chef der afdeeling f 3025.— Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een eerste-klerk Vier eerste-klerken, ieder Vier eerste-klerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Twee tweede-klerken, ieder Twee schrijvers, ieder Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Een eerste-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk - 1700.— - 1300.— - 1262.50 - 1225.— - 987.50 - 925.— - 800.— Afdeeling Archief en Afdeeling Reinigingsdienst en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 24