i. d "11 I 19 I i l l Iff r f I 256 103 3 20 3 17 345 268 19 57 Totaal 8 8 4 10 345 candidaten. 129 139 49 27 32 6 8 i 84 Openbare Scholen 222 Bijzondere Scholen Openbare en bijzon dere Scholen (buiten de Gemeente). C. Hoogere Burgerschool voor meisjes. Het schoolgebouw is gevestigd aan de Laan no. 5, Directrice Mej. A. S. C. ten Hoet. De vijf leerlingen, die uit de 6de klasse A het eind examen der Hoogere Burgerscholen, met 5-jarigen cursus hebben afgelegd, slaagden allen. Aan 20 leerlingen der hoogste klasse werd aan het einde van den cursus 1913/1914 een diploma uitgereikt voor alle vakken. Aan schoolgeld werd ontvangen f29.475.84. De kosten van het onderwijs aan de drie Hoogere Burgerscholen met 5-j. c., de Hoogere Burgerschool met 3-j. c. en de Hoogere Burgerschool voor meisjes bedroe gen, (zonder de jaarwedden van de leeraren) f28.736,07. Het tekort werd door de gemeente gedragen. Totalen: Toegelaten 344 candidaten. Afgewezen84 n Teruggetrokken Ingeschreven 1 ■- l i Overzicht van den uitslag der toelatingsexamens voor de eerste klasse der Hoogere Burger Scholen, met vjjf- en met driejarigen Cursus in 1914. SCHOLEN. J t- 3 «-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 252