259 van de Provincie f3.500,van het Rijk Teekenscholen. Industrieschool voor meisjes (van Diemenstraat 209). (Directrice mej. M. W. Arbeiter.) De teekenschool van den Ned. R. K. Volksbond (Nieuwe Molstraat 22) telde bij den aan vang van den cursus 1913/14 108 leerlingen, 7 leeraren zijn aan de school verbonden. Zij genoot een subsidie van de gemeente van f 350, van de Provincie van f250,en van het Rijk van f900, De teekenschool der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Scheveningen werd bij den aanvang van den cursus 1913/14 bezocht door 57 leerlingen. Het Het getal leerlingen der volledige opleidingen bedroeg in December 1914, 231. Aan de school waren verbonden 3 mannelijke en 31 vrouwelijke leerkrachten. Vanwege de gemeente werden kosteloos geplaatst 19 leerlingen. De school genoot een subsidie van de Gemeente van f33.850,van de Provincie van f5000,— en van het Rijk van f21.000, staats examen. s-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes. (Louise Henriëttestraat 10.) (Directrice mej. A. Berghuis.) Aan deze school gaven, behalve de directrice, 18 vaste leeraressen onderwijs. De cursus 1913/1914 ving aan met 250 leerlingen. Van de leerlingen verkregen: 7 het schooldiploma in boekhouden 2 het diploma boekhouden van de Vereen, van Leeraren: 2 het diploma boekhouden van de Federatie; 8 het schooldiploma voor wollennaaien; 2 lingerie; 20 de akte voor nuttige handwerken L. O.; 7 r fraaie r De school genoot van gemeentewege een subsidie van 12.500, f 10.500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 255