261 Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Christelijke Hoogere Burgerschool. (Sweelinckstraat 54). Directeur J. van Andel. „Het Nederlandsche Lyceum.” (Willemstraat 40). Rector: R. Casimir. De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onder wijs bestond op 31 December uit de heeren: Mr. J. H. Andries, Voorzitter; Mr. Dr. R. Tj. Mees, Jhr. L. A. P. Six, /Secretaris; J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deynoot, Dr. A. F. A. M. van Dommelen, J. C. Jansen, E. L. A. Penn, Mr. J. F. van der Lek de Clercq, W. C. Metzelaar, Mr. L. H. Drucker, F. W. N. Hugenholz. Aantal leeraren 9. Aantal leerlingen 56, waarvan 48 mannelijke en 8 vrouwelijke. Rijkssubsidie f1400,—. Het onderwijs omvat de vakken, noodig tot voorbe reiding van de studiën aan de Universiteit en aan de Technische Hoogeschool, benevens slöjd en gymnastiek. Het Directorium bestaat uit de heeren: J. W. Ijzerman, Voorzitter}, E. L. C. Schiff, J. H. Kan, E. Deen, J. Ligthart, mevrouw C. Dekker-Fortanier en Mr. W. C. Wendelaar (Secretaris). Het Curatorium uit de heeren; Mr. J. Limburg (Voor zitter), Dr. D. Bos, Dr. H. Cannegieter Tzn., Dr. J. H. Gunning Wzn., Dr. C. Lely, Prof. Dr. H. A. Lorentz, Dr. W. Nolen, Jhr. A. Loudon, Mr. W. C. Wendelaar (Secretaris). Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag van Curatoren, opgenomen onder bijlage no. 48. werd afgelegd door 10 mannelijke 1 vrouwelijke leerling, van wie 22 slaagden, n.l. 8 mannelijke leerlingen en 1 vrouwelijke leerlinge. Commissie ran

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 257