25 Op 1 Januari 1915 bestond het personeel uit: bij de Plaatselijke belastingen op Plaatselyke Verordeningen. 1°. Strafverordeningen. Verordening, houdende verbod tot aan bouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen tusschen de Muzenstraat en den Fluweelen Burgwal, vastgesteld 30 Maart en afgekondigd 13 Mei. Deurwaarders 1 Januari 1915: f 2500.— - 1000.— - 2475.— - 2325.— - 2225.— - 1825.— f 2850.— - 2675.— - 2750.— - 2375.— - 2187.50 - 1650.— - 1525.— - 1200.— - 1100.— - 700.— - 650.— - 500.— - 500.— Verordening tot wijziging der verordening op het slach ten van vee en op den invoer, het vervoer, den door voer, de keuring van vleesch en den handel daarin in de gemeente 's-Gravenhage (Verz. 1911, no. 8), vast- steld op 30 Maart en afgekondigd op 11 April. Een deurwaarder en eene vergoeding van Twee deurwaarders, ieder Een deurwaarder Een deurwaarder Een deurwaarder Een hoofdboekhouder Een hoofdboekhouder Een boekhouder Een boekhouder Twee boekhouders, ieder Een adjunct-boekhouder Drie adjunct-boekhouders, ieder Een eerste-klerk Een eerste-klerk Drie tweede-klerken, ieder Zes tweede-klerken, ieder. Twee schrijvers, ieder Een ambtenaar-hondenbelasting De volgende Plaatselijke Verordeningen zijn in 1914 vastgesteld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 26