284 2200,— 1900,— 1200 1100,— 1050 910 724 624,-'- f c. Scheepvaart langs de rivieren, kanalen en vaarten. Mededeelingen betreffende de scheepvaart worden ge vonden in 4 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken. Uit de opgaven van den Havenmeester blijkt, dat in 1914 de gemeente zijn binnengekomen langs de haven kantoren aan de Laakhaven N. Eiken Duinen 17149 de Beek te zamen 36513 vaartuigen, metende 1.032.821 ton. 164.350 5120 57.014 58782 1.254.185ton. tegen 63310 vaartuigen, metende 1.290.734 ton in 1913. Voor bovengemelde vaartuigen is in 1914 aan haven geld ontvangen 1'37.625,55. Voor 7 houtvlotten, bestaande uit 12 koppels, werd f 1,80 aan havengeld ontvangen; aan abonnement f 944,Voorts werd aan liggeld eene som van f 292,05 ontvangen voor 219 vaartuigen, te zamen metende 9735 ton, aan niet-ingezetenen toehe- hoorende, terwijl f 808,30 werd ontvangen voor be woonde en onbewoonde vaartuigen van ingezetenen der gemeente. Aan haven- en liggelden werd alzoo te zamen ont vangen eene som van f 39.671,70 tegen f40.562,90 ten vorigen jare. Op 1 Januari 1915 bestond het personeel bij het Haven wezen uit: Een havenmeester alsmede f300,- voor vergoeding van huis-en kantoorhuur, benevens 2 perceptieloon. Een onderhavenmeester Een gaarder Twee gaarders, ieder. Een gaarder- Zeventien brugwachters, ieder Twee brugwachters, ieder Twee brugwachters, ieder d. In- en uifklaringen. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. n n n n r> n n Jaarwedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 280