286 Kurhaus werd een draaibare ladder geplaatst. Station Den Haag. De werken betreffende het vergrooten van de bestel- goederenloods met kantoren, het maken van een kop- spoor enz., kwamen gereed. Het goederenperron tusschen de sporen V en VI werd verlengd. Een gedeelte der gegalvaniseerd ijzeren perron-over- kapping werd vernieuwd. In uitvoering is het maken van een losweg en het leggen van sporen en wissels met bijkomende werken. Reizigers Bagage, enz Goederen, enz Buitengewone ontvangsten Totaal f 114.490,06» Opbrengst. 1913 f 111.196,23 - 860,76 - 1.752,16 680,91» De Raad van Administratie der Hoüandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij deelde ons mede, dat de volgende werken in 1914 zijn uitgevoerd aan het station Den Haag, op den stoomtramweg Den HaagScheveningen en aan het Station van den Z.-H. Electrischen Spoorweg. Stoomtramweg Den HaagScheveningen. De afrastering langs den Parallelweg werd gedeeltelijk vernieuwd. Op het halte-emplacement Loosduinscheweg is in uit voering: het maken van grond- en spoorwerken en het verlengen van de havenbeschoeiïngen. De abri te Scheveningen—Strand werd van afsluit hekken voorzien. 1914 f 116.388,74» 682,48 - 1.753,57 - 1.231,13 f 120.055,925 Zuid-Hollandsche Electrischen Spoorweg. Gasleidingen werden gelegd naar de tunneltrappen van het le en 2e perron van de Halte Laan van N. O.-Indië. In de vestibule van het stationsgebouw Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 282