291 1380 door heeren Van het waschhuis werd in 1914 gebruik gemaakt door slechts 10 vrouwen, gedurende 64 uur van de wasch- plaatsen en gedurende 2675 uur van de drooghekken, tegen respectievelijk 10, 186 en 3434 in 1913. IV. De Vereeniging „Het Haagsche Volks- en Schoolbod’'. Een verslag van deze vereeniging is opgenomen onder de Bijlagen als no. 38a. V. Coöperatieve Winkelvereeniging van het district s-Cravenhage der Vereeniging „Eigen Hulp'’. Op 1 Januari 1915 telde de vereeniging 9294 leden, d. i. 53 meer dan op 1 Januari 1914. III. De Ztvem- en Badinrichting aan de Mauritskade. In deze inrichting werden in 1913 gebruikt: 94597 baden in de zwembassins, waarvan 72835 door heeren en 21762 door dames; 26805 kuipbaden, waarvan 18591 door heeren en 8214 door dames; 1665 douchebaden, waarvan 1472 door heeren en 193 door dames; 1485 stoombaden, waarvan en 105 door dames; 80 zwavelbaden, waarvan 46 door heeren en 34 door dames. Totaal 124632 baden tegen 131930 baden in 1913. De opbrengst was in 1914 f41.481,29 tegen f41.601,35 in 1913. Aan duinwater werd verbruikt voor een bedrag van f 141,20. Aan steenkolen werden verbruikt 372311 K.G. Schotsche kolen, benevens 312 H.L. cokesafval tot een bedrag van f 4.463,12, tegen 490950 K.G. Schotsche kolen en 1486 H.L. cokesafval tot een bedrag van f 6.503,37 in 1913. De kosten van exploitatie bedroegen f22.800,72 tegen f21.233,52 in 1913. Ter verdeeling bleef over een winst van f 14.187,96, waarvan aan aandeelhouders 4% van f160.000,of f6.400,werd uitgekeerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 287