293 banketbakkerij vroeger IX. J s-Gravenhaagsche coöperatieve broodbakkerij en verbruiksvereeniging „De Hoop". De verkoop van brood bedroeg over het boekjaar 19131914 f 517.507,005 en van beschuit f 17.807,20 tegen te zamen f 504.400,91 in het vorige boekjaar. Het uitgekeerde dividend bedroeg 19%. Het aantal ver bruikers in deze afdeeling bedroeg op 2 September 1913 6887 en was op 1 September 1914 geklommen tot 7140. In de afdeeling Kruidenierswaren was het aantal ver bruikers op 2 September 1913 3744 en op 1 September 1914 4130, alzoo vermeerderd met 386. In die afdeeling VIII. Coöperatieve brood- en van Eigen Hulp". Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1915 1935 tegen 1790 op 1 Januari 1914. De omzet steeg van f 156.053 in 1918 tot f 162.875 over 1914. Over het verbruiksbedrag van de leden kon een divi dend worden uitgekeerd van 7 tegen 8 in 1913. VIL Coöperatieve aardappelen- en brandstoflenvereeniging Eigen Hulp". Uit het verslag over het boekjaar 19131914 blijkt, dat het aantal leden op 1 Juli 1913 3535 bedroeg. In den loop van dit boekjaar traden toe 346 en traden uit 240 leden, zoodat de Vereeniging op 30 Juni 1914 3641 leden telde. Door 432 leden werd niets verbruikt. Gedurende het boekjaar werden aan leden en aan niet- leden o.m. geleverd; 2.028 H.L., steenkolen, 73.374 H.L. anthraciet, 95.221 H.L. cokes, 1.003.300 stuks turven, *380.394 stuks briketten. 2.185 H.L. houtskool, 433.100 stuks vuurmakers en 35.1443/4 H.L. aardappelen. Hier voor werd ontvangen van de leden f 266.175,745 en van niet-leden f 87.439,36, te zamen f 353.615,105. Het personeel bestond op 30 Juni 1914 uit: een adjunct-directeur, een boekhouder, drie klerken, een meesterknecht en 46 vaste knechts, terwijl naar behoefte losse knechts in dienst werden genomen. De zuivere winst bedroeg f 18.292,69®. Aan de leden kon 5 van hun verbruik als dividend worden toegekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 289