BIJLAGEN VERSLAG VAN DEN TOESTAND GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE (N°s. 1-45) over het jaar 1914. exaeexa 1 VAN HET DER 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 293