INHOUD. 24. 18a. 19. 20. 21. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16a. 17. 18. 25. 26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 22. 23. Overzicht van de geboorten. levenloos aangegevenen en overledenen. B woonplaatsveranderingen. huwelijken. sterfte naar den burgelyken staat en den van de ontvangsten over 1913. uitgaven over 1913. Overzicht van den stand der schulden. Overzicht van de Inkomstenbelasting. Verslag omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding. van den toestand en de exploitatie der Gemeente- Gasfabrieken. Verslag betreffende het Gemeentelyk Electrisch bedryf. den Gemeentelyken Telephooudienst. het Openbaar Slachthuis. der Visschershaven te Scheveningen. van het Grondbedrijf. den toestand van de Arbeidsbeurs. de Commissie van Bystand in het Beheer van het Gemeenteziekenhuis. den Gem. Geneeskundigen dienst. de Inspectores der Gemeenteapotheek. den Keuringsdienst van eet-en drinkwaren, omtrent den toestand en de werking van den dienst der Openbare Reiniging. Verslag omtrent den Gem. Ontsmettingsdienst. Statistiek van het verloop van sommige ziekten in iedere straat der gemeente. Verslag van de Commissie van beheer over het Ge- meente-museum. Verslag omtrent het Gemeente-archief en de Bibliotheek. van het Burgerlijk Armbestuur. Gemeentelijk Werkloozenfonds. w I M n n n n Bijlage n Staat der ouderdom. Staat der sterfte over de verschillende maanden des jaars.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 294