111 *1- 12 I I 6 1 7 Mi! 2 F By lage 2 69 44 28 69 56 60 9 8 Januari 9 6 4 3 148 173 22 45 49 49 8 56 50 7 Februari 14 2 2 7 3 5 129 143 37 29 74 55 58 35 9 3 14 Maart 14 9 2 1 7 5 160 1 127 78 51 16 63 40 12 April 5 3 124 176 128 178 1 6 3 I 12 i 44 40 20 8 52 78 48 8 Mei 1 120| 163 6 6 4 j 120 163 37 20 52 35 9 56 50 7 8 1 7 Juni 2 8 i 9 5 10 125 125 38 17 42 60 15 13 67 50 1 12 Juli 2 3 6 9 5 136 142 27 14 39 59 45 10 15 66 15 10 Augustus 1 126 8 8 9 3 126 121 29 20 66 40 2 5 59 48 3 15 3 September 2 11 119 4 9 119 4 143 36 25 53 48 41 2 11 45 2 21 October 9 3 12 7 7 114 126 35 22 29 57 50 65 9 9 9 9 November 1 137 122 10 13 4 3 128 115 48 33 65 57 60 47 23 10 23 10 December 3 155 158 12 5 3 146 4 157 49 266 707 641 485 169 117 716 8 Totaal. 163 109 6 9 26 1632 1714 99 70 70 45 1603 1689 153' 176 3 I 125 is? 51H sBlil 20 I 21 OVERZICHT DEK LEVENLOOS AANGEGEVENE ÏN OVERLEDENEN IN HET JAAR 1914. OVERLEDEN BINNK LEVENLOOS AANGEGEVENEN. BE GEMEENTE. MAANDEN. Gehu wden. Onecht Wettig. Totaal. 19 1 26 4 9 1 119 133 M. 4 Wettig en Onecht Gescheiden van echt. M. 18 V. 23 M. 24 M. 2 V. 5 M. 8 In weduwen staat V. 8 v- i 9 V. 15 V’ 17 On- gehuwden 11 M. Ifi 145 13 11 I 12 Burgerlijke stand onbekend, i M. 14 I 15 I 128 124 136 143 v. 25 44 16 I M. I V. M. 22 I 4 I I 1 C O ®'r5'c iifh *3 C g.£ g “5 cI-S-SasE 2 128 145 - 162 129 S3 £5-g i Aanmerkingen. M. 10 I 19 1 16 M. V. 12 13 M. V. 1 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 297