I 61 I 3 i V 41 i BJJIage 3 Totaal Totaal JI lod V. j I 12 38 I 11 4118 I 216 I 2 I 3 4 5 I OVERZICHT DER WOONPLAAT! VERANDERINGEN IN HET JAAR 1914. Afschrijving uit het bevolkingsregister. Inschrijving in het bevolkingsregister. van personen, gekomen uit van personen, vertrokken naar Ambts- Totaal. MAANDEN. Ambtshalve. Totaal. het halve. buitenland. 15 9 1 •2474 4107 9822 12731 3072 3132 918 4459 525 498 498 458 509 3865 5435 711 7138 3651 8846 2736 4 16 70 40 2 1 44 1 58 -4 25 21 2 42 133 7 4 46 56 5 1 31 77 142 9 37 2 83 100 5 203 1 46 5 2 1 200 13 964 [1464 8511 3074 3215 5440 10025127 1426 1353 527 Algemeen totaal. 498 499 458 711 7338 8859 877 i 839 1426 1353 j V. 21 V. 17 M. 13 eene andere gemeente der provincie. M. 6 het buiten land. M. 8 eene andere gemeente der provincie. eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. de koloniën van den Staat. M. 22 220 275 277 354 i 419 408 349 420 337 394 493 741 de koloniën van den Staat. V. 7 M. 14 M. 16 Gebouwen tot mili taire doeleinden in gebruik Gebouwen en sche pen tot maritieme doeleinden in ge bruik Invaliedenhuizen Krankz. gestichten of bewaarplaatsen Strafgevangenissen, huizen van be- warig of van pro voost Rijksw.inrichtingen Rij ksopvoedingsge- stichten. 389 457 454 429 452 348 72fl 105M 1472 1253 668 678 793 906 1042 728 804 576 647 713 655 636 605 571 641 751 727 560 585 650 549 576 469 454 V. 25 215 242 275 297 388 256 279 187 244 248 236 205 318 288 I 360 430 468 346 356 289 311 325 314 302 M. 24 M. 18 M. so Januari Februari Maart. April Mei Juni. Juli Augustus September October November. December. 19 51 57 I 59 62 60 43 40 18 26 29 29 24 M. 10 252 250 264 245 37 30 40 41 69 51 55 40 25 57 29 35 58 37 65 68 66 58 79 177 193 185 221 146 49 62 53 52 62 45 41 15 17 17 23 22 41 I 41 58 81 60 90 51 33 70 40 85 57 50 67 73 75 64 95 237 207 169 199 133 V. 23 49 41 55 69 95 90 77 125 65 120 51 81 45 24 37 51 112 118 125 159 81 61 38 I 26 56 12792 3651 |3965 77 586 j 55 42 I 47 81 i 53 i 25 i 33 i 47 33 30 INSCHRIJVING IN HET REGISTER genoemd in het Koninklijk beslui (Niet begrepen ii 75 57 90 91 135 149 115 180 127 201 80 159 349 252 329 412 481 341 521 331 345 326 254 240 205 272 247 285 307 307 276 247 244 262 242 227 AFSCHRIJVING UIT HET REGISTER an 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142). m ven vermelde getallen). 35 18 40 44 114 116 135 137 81 59 36 24 M. i V. 190 195 210 260 238 165 210 310 195 201 162 138 I 45 45 44 69 43 21 38 34 42 53 42 22 190 225 220 270 359 252 273 i 247 I 338 190 174 178 158 690 592 708 875 1122 865 901 1113 12S| 869 1107] 778 1121 706 1059 603 92a 1 878 I 839 eene andere gemeente des Rijks buiten de provincie. M. V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 298