INHOUD. V Bladz. HOOFDSTUK 1 5 12 38 43 182 201 215 224 229 272 279 282 285 z Een ALPHABETISCH REGISTER is achter de bijlagen van dit verslag afgedrukt T I. BEVOLKING IV. GELDMIDDELEN V. GEMEENTE-EIGENDOMMEN, -WERKEN EN -INRICHTINGEN via. MEDISCHE POLITIE VI&. GEMEENTEPOLITIE VIL NATIONALE MILITIE, LANDWEER, LAND- STORM, VRIJWILLIGE DIENST, IN KWARTIERING EN OEFENINGEN IN IX. ONDERWIJS, KUNSTEN WETEN EN H SCHAPPEN X. ARMWEZEN HANDEL EN SCHEEP- VAART XIII. INRICHTINGEN, IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE BEDRIJVEN 1 - - II. KIEZERSLIJSTEN EN VERKIEZINGEN III. GEMEENTEBESTUUR DEN WAPENHANDEL. VIII. KERKELIJKE ZAKEN XI. LANDBOUW EN VEETEELT XII. NIJVERHEID,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 2