7 4.618,875 914.761,70 452.676,21 350.881,02 668.547,85 167.079,17s 431.099,60 1.500,— 17. 18. 11. 12. 13. 14. 15. 16. f 1.955,731,68 2 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. 10. w n n n n 3.300,— 19a. 19b. 20. 392.290,44 21. 1.622,76 n 22. 1.481.154,22 n 140,4 O5 25. n w n n Door toevoeging van de letters a en b aan te geven of de inrich tingen worden geëxploiteerd in eigen beheer, dan door concessionarissen. 23. 24. 65.841.88 464.292,145 1.043.975,14 r Waterleidingfa) Telefoon (a) Tram (b) Grondbedryf(a) Slachthuis (a) Vuilnisverza meling (a) Leenbank (a) Gemeentelijke publiciteit (b) Gemeentezie kenhuis (a) Retributiën Inrichtingen van Nijverheid. 9. Onvangsten ter zake vanGasfabriek ia) Electricteit (a) (b) Belastingen. Opcenten op de grondbelasting (gebouw de eigendommen) aantal 40 Opcenten op de grondbelasting (gebouw de eigendommen) bedragf Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) aantal 10 Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) bedrag. Opcenten op de personeele belasting, aantal50110 Opcenten op de personeele belasting, bedrag Hoofdelijke omslag of andere plaatse- lijke directe belastingen: Belasting naar het geschatte inkomen 3.845,178,695 Belasting naar het inkomen afgeleid uit den uiterlyken staat, volgens in de belasting verordening vermelde grond slagen Belasting wegens gebouwde eigendom men, die zelve of wier aanhoorigheden aan de openbare straten of wegen der gemeente belenden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 303