7 5 52. 900.000,— 53. 24,317,975 54. 183.890,— Opbrengst van tijdelijke geldleeningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. Ontvangsten, die niet tot de voorgaande behooren Aftrek ex art. 9bis der wet van 24 Mei 1897 iStbl. no. 156)f Totaal der ontvangsten f 22.414.107,96s OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 306