1 By lage 8 OVERZICHT DER UITGAVEN. over het Dienstjaar 1913. 1. Nadeelige sloten van vorige dienstjaren f Bestuur der Gemeente. 84.818,915 218.462,42 Politie. 482.722,11s 973.737,715 2. Personeel en algemeene bureaukosten: Jaarwedden van Burgemeester, Wethou ders, Secretaris, Ontvanger, presentiegeld, jaarwedden van ambtenaren en bedienden aan Secretarie en Ontvangkantoor, schryf- loonen en schryfbehoeften, drukkosten, kosten van Gemeentehuis, vuur en licht, aankoop van boeken, bladen, archief, brief porten, vrachten, zegels, advertentiƫn, reiskosten 3. Byzondere verrichtingen: Verkiezingen, kadastrale stukken, burgerlyke stand, be volkingsregister, nummering der huizen, nationale militie 5. Algemeene politie: Jaarwedde van com missarissen, inspecteurs, agenten, veld wachters, nachtwakers, torenwachters, bureaubehoeften, kosten van wachtge- bouwen en bureaux, kosten van bewaring en transport van gearresteerden en van verwydering van doortrekkende vreemde lingen, doodschouw. Kosten van geheime politie Inning der belastingen. 4. Perceptiekosten, kosten van vervolging, betaling aan het Rijk van het ontvangloon, schatters vergunningsrecht, restitutie van belasting en vergoeding wegens kwade posten n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 307