8 i 2 Brandweer. 7. Openbare verlichting 377.165,63» 8. 9. 186.791,91 10. 11. 605.694,63 2.198.972,17 30.438,93 768.604,93 336.405,04 193.415,70» 169.665,99 148.316,27 685.381,97 103.867.19 656.230,13 541.605,86» 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Jaarwedden en toelagen. Onderhoud en aanschaffing van brandbluschmiddelen f Uitgaven naar aanleiding van bepaalde branden 130.406,33» Openbare werken. Openbare gebouwen, huizen, torens, klok ken uurwerken, straten, pleinen, wegen, voetpaden, bruggen, plantsoenen, havens, vaarten, kaden, markten, ponten, riolen, begraafplaatsen, jaarwedden en toelagen van alle ambtenaren en bedienden bjj deze takken van dienst werkzaam, voor zoover deze niet vallen onder 2 Verzekering tegen ongevallen, enz. Inrichtingen van Nijverheid. Uitgaven der gemeente voor: Gasfabriek (a) Electriciteit (a). Waterleiding (a) Telefoon (a) Tram (b) Grondbedrijf (a) Slachthuis (a) Vuilnisverzameling (a) Leenbank Gemeentelijke publiciteit (b) 21a. Ziekenhuis (a) Gezondheidsdienst en Woningtoezicht. Vaccine, keuring van levensmiddelen en slachtvee, toezicht op prostitutie, ont smetting, verpleging van afgezonderde besmette lijke zieken, uitvoering der Wo ningwet, Bouwpolitie, Gezondheidscom missie, jaarwedden, enz w-. OVERZICHT DER UITGAVEN. 6. n n Door toevoeging van de letters a en f> aan te geven of de inrichtingen worden geëxploiteerd in eigen beheer dan wel door concessionarissen. j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 308