8 Pensioenen. 902.144,05 159,646,01 5 f 21.897.899,15s 1 42. Pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, toe lagen aan oud-ambtenaren of aan we duwen en wezen van ambtenaren f 43. Uitgaven niet tot de vorige behoorende a. voorschotten van allerlei aard b. andere uitgaven TT 5 OVERZICHT DER UITGAVEN. 290.800,02 r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 311