11 3 c. Stoompompwerktuigen. Aan de stoompompwerktuigen en ketels werden geene andere werken dan voor het gewone onderhoud verricht. De electrisch gedreven hoogdrukcentrifugaalpompen, voor meerdere zekerheid van het bedrijf ter eventueele vervanging van een der stoompompwerktuigen, werden geplaatst maar behoefden nog niet in dienst te worden gesteld. Deze in richting werd nog aangevuld met eene hoogdrukcentrifu- gaalpomp voor den opvoer van het ongefiltreerde water uit de verzamelkom naar de filters, teneinde tegelijkertijd in dienst te worden gesteld bij het gebruik van de evengenoemde centrifugaalpompen. De sedert 1875 opgepompte hoeveelheden water en het steenkolenverbruik zyn opgegeven in den volgenden staat: 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 463.000 781.000 967.000 1.220.000 1.415.000 1.712.000 1.909.000 2.287.000 2.663.000 2.688.000 2.599.000 2.959.000 3.402.000 3.540.000 3.817.000 4.459.000 5.208.000 5.206.000 5.298.000 5.475.000 5.995.000 6.503.000 6.948.000 7.310.000 6.969.000 463.000 318.000 186.000 253.000 195.000 297.000 197.000 378.000 376.000 25.000 -4- 89.000 360.000 443.000 138.000 277.000 642.000 749.000 -j- 2.000 92.000 177.000 520.000 508.000 445.000 362.000 -4- 341.000 368 338 330 312 313 288 285 273 280 272 286 253 247 275 289 277 297 257 276 278 252 248 260 262 263 519.000 875.000 1.083.000 1.366.000 1.585.000 1.917.000 2.138.000 2.561.000 2.983.000 3.011.000 2.911.000 3.314.000 3.810.000 3 965.000 4.275.000 4.994.000 5.833.000 5.831.000 5.934.000 6.132.000 6.714.000 7.283.000 7.782.000 8.187.000 7.805.000 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. OPBRENGST IN M’. Gefiltreerd water. JAAR. Toeneming. Geleverde hoeveelheid. Steenkolen- verbruik i per 1000 M3. geleverd water K.G. Opgepompte hoeveelheid ongefiltreerd water.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 316