4 11 d. Gebouwen in d e stad. e. Buizennet. 7.922.000 8.014.000 7.504.000 7.784.000 8.118.000 8.353.000 8.844.000 8.668.000 8.761.000 8.700.000 9.108.000 9.639.000 9.309.000 9.486.000 9.804.000 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 272 270 268 251 247 276 270 277 268 283 273 260 275 283 282 7.O73.OOO 7.155.000 6.700.000 6.950.000 7.248.000 7.458.000 7.896.000 7.739.000 7.822.000 7.768.000 8.132.000 8.606.000 8.312.000 8.470.000 8.754.000 104.000 82.000 -i- 455.000 250.000 298.000 210.000 438.000 -H 157.000 83.000 -4- 54.000 364.000 474.000 -r- 294.000 158.000 284.000 Ook in dit jaar werd het buizennet weder belangryk uitgebreid n.m. met ruim 11.000 M1. Een groot gedeelte hiervan is het gevolg van de bebouwing van het park Zorgvliet, waar de villa’s over het geheele terrein verspreid liggen en waardoor aldaar bijna alle wegen van buizen moesten worden voorzien. Ook in het villaterrein aan den Klatteweg zoowel als in de wyk VII, moesten groote lengten hoofdbuis worden gelegd ter bereiking van de perceelen, die op deze beide terreinen zeer verspreid werden gebouwd. Behalve deze leidingen werden nog eenige groote hoofd leidingen gelegd voor verbetering van den druk op eenige De verbouwing van een deel der bergschuur tot magazijn en tot beproevingslokaal voor de watermeters kwam dit jaar gereed. Deze nieuwe inrichting heeft tot doel de watermeters te kunnen regelen, zoodat zoowel bij het te verwachten minimum-verbruik als bij den grootsten door laat de aanwyzing van den meter minstens blyft tusschen de daarvoor'in het tarief gestelde grenzen van 3% te vee' en 3% te weinig. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. OPBRENGST IN M’ Gefiltreerd water. JAAR. Toeneming. Geleverde hoeveelheid. Steenkolen- verbruik per 1000 M3 geleverd water K.G. Opgepompte hoeveelheid ongeliltreerd water.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 317