11 g- h. i. k. Diverse b ij zonder heden omtrent de exploitatie. De speciale ondergrondsche verbinding van het Pomp station met de Brandweerkazerne bleef zonder stoornis. Het aantal pereeelen, aangesloten aan het buizennet der Duinwaterleiding, blijkt uit den navolgenden staat: Telephonische verbinding met het Pompstation. Behalve de onderhoudswerken behoefden aan de toestellen voor regeling van den druk geene werken te geschieden. In het afgeloopen jaar werden in deze Gemeente 1879 nieuwe aansluitingen aan het buizennet gemaakt, waarvan 370 voor levering volgens watermeter. Op 31 December 1914 ■waren in de gemeente Loosduinen 709 pereeelen en in de gemeente Hof van Delft 775 pereeelen van water voorzien afkomstig van de ’s-Gravenhaagsche Duinwaterleiding met een jaarverbruik van respectievelyk 31605 AP. en 60770 AP. Toestellen voor regeling van den druk. Aansluitingen aan het buizennet. 6 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 319