11 8 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Bovendien werd water geleverd voor: Hof van Delft (op Hiervoor wordt niet betaald. Het aantal meters, geplaatst ter controle van het verbruik (art. 8 van het Tarief), bedroeg op 31 December 1914 16855 tegen 15639 op 31 December 1913, of 1216 meerhet aantal gewone meters 14160 tegen 13804 aan het eind van het vorig jaar, of 356 meer, terwijl de toeneming van het aantal perceelen, waarvoor verbintenissen loopende waren, 1712 bedroeg tegen 1737 in 1913. Tegen verminderd tarief, ingevolge bijzondere Raads besluiten, werd op 31 December 1914 water geleverd aan 134 inrichtingen. De toeneming van het verbruik verband met de toeneming van navolgenden staat: en van de opbrengst in de bevolking, blijkt uit den 6.825 badtoestellen, 32.910 closets '/a”, 431 484.500 M2 tuinbesproeiing (berekening naar oppervlakte), 82.300 M2 gevelbesproeiing 156 meters voor tuin- en gevelbesproeiing (berekening naar verbruik), 168 trekdieren, 1 stuks klein vee, 23 tweewiels-rijtuigen, 384 vierwiels-rijtuigen, 505 brandkranen in de perceelen (waaronder gerekend tooneelregen-apparaten), 21 openbare urinoirs op meter, 188 standpijpen met meter, 2 fonteinen (op meter), 3 (in abonnement), 63 openbare urinoirs, 27 kranen, 38 paardendrinkbakken, 32 hondendrinkbakken, 3.433 brandkranen, de gemeenten Loosduinen en 31 December 1914 respectievelijk 709 en 775 aan gesloten perceelen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 321