11 - - 1 adjunct-ingenieur 1 bouwkundige 10 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Personeel. 1. f n 4 elk 1150,— 950,— 750,— 1400,— n 1150,— Administratie. 3250,— n T) r n T) T> 1300,— 875,— 1000,— 1200,— 900,— 650,— 1500,— 1900,— 1775 1400,— 1525,— 1900,— 1900,— 1462,50 Jaarwedde. 7000,— 3500,— 3375,-— 1800,— 2600,— Het personeel bij de Duinwaterleiding bestond op 31 De cember 1914 uit de navolgende ambtenaren en beambten. drie a met vrjje woning, vuur en licht. één a met vrije woning, vuur en licht. 1 le opzichter aan het Pompstation met vrjje woning, vuur en licht. 1 2e opzichter aan het Pompstation met vrjje woning, vuur en licht. 1 administrateur-boekhouder 4 adjunct-boekhouders twee a één a één a 1 kassier 1 magazijnmeester. Directie en technisch personeel. 1 directeur 1 adjunct-directeur 1 ingenieur 2 le opzichters: één a één a 2 2e opzichters: één a één a 1 opzichter-werkmeester 3 opzichter-teekenaars één a twee a 2 teekenaars 1 le machinist met vrije woning, vuur en licht. 1 2e machinist met vrije woning, vuur en licht. 4 hulp-machi^isten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 323